Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Jaarvergadering 2020

Agenda jaarvergadering 14-2-2020

 1. Opening 
 2. Vaststelling agenda 
 3. Mededelingen 
 4. Ingekomen stukken 
 5. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering (15-2-2019) 
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Jaarverslag wedstrijdcommissie + prijsuitreiking diverse wedstrijden
 8. Verkiezing diverse functies
 9. Jaarrekening 2019
 10. Kascontrole commissie
 11. Wie wil er gebruik maken van de rondvraag en waarover?
 12. Pauze
 13. Voorstel tot statutenwijziging
 14. Begroting 2020 
 15. Rondvraag 
 16. Sluiting

Schema van aftreden:

Bestuur:

 Zetel 2
 Paul Sip
 Herkiesbaar
 Zetel 5
 Peter Vos
 Herkiesbaar
 Zetel 8
 Hennie Beekmans
 Herkiesbaar

Wedstrijdcommissie:

 Zetel 3 
 Piet van Heumen
 Niet herkiesbaar

Kascontrole commissie 2020:

 Hans de Vaan
 Niet herkiesbaar
 Willy van den Heuvel
 Herkiesbaar
 Marinus de Grundt
 Herkiesbaar
 Reserve lid kiezen tijdens de jaarvergadering

* De prijzen voor de onderlinge avond en vrije hengelwedstrijden moeten persoonlijk afgehaald worden. 
Bij afwezigheid (zonder geldige afmelding) verschuift de prijs naar de volgende persoon op de ranglijst.

Afmelden voor de jaarvergadering kan bij de secretaris, 06 – 51 66 22 86 of per e-mail via: paulsip1967@gmail.com