Viswater

Visput 1

Visput 1:

Visput 1 is gelegen aan de zuidzijde van de hoogbouw (flat) aan de Heuvel. Oppervlakte van het water is ca. 1,8 ha. Deze put heeft een zeer groot diepte verschil over het gehele bodem oppervlak. De diepte varieert van 1,5 tot 6 meter.

De oostzijde van de put wordt begrensd door achtertuinen, behorende bij de aanliggende woningen en is niet toegankelijk om te vissen. De damwandkering tussen het Wagenwiel en de poldersloot is niet bedoeld als visstek(ken). Het is verboden daarop te vissen of te lopen. Over de gehele westzijde zijn goede visstekken aanwezig, alleen is s'nachts tegen over het wagenwiel verboden te nachtvissen dit op verzoek van de bewoners in het wagenwiel.

Visstand: er is voldoende vis aanwezig in de soorten, blankvoorn - brasem - zeelt - karper - baars - snoek en snoekbaars. Dit water bezit een zeer goede karperpopulatie in diverse soorten en maten.

Parkeren is alleen toegestaan op de parkeerplaatsen van de flat.

Open Visplanner

Factsheet

Visput 3

Visput 3:

Visput 3 wordt ook wel de wedstrijdput genoemd. Het is gelegen aan gebouw Metropole en is aan de zuidzijde begrensd door de van Heemstraweg. De oppervlakte  van dit water is ca. 2 ha. De waterdiepte is grotendeels gelijk per bevisbare oever.

De oostzijde is niet of nauwelijks te bevissen door de uitbundige plantengroei langs het water en de grote opslag van schietwilg op de oever. Ook bevindt zich aan de zuidzijde (Heemstraweg) een parkeerplaats met een mindervalide vissteiger.

Visstand: Ook in dit water is voldoende vis aanwezig. de volgende vissoorten komen hier voor;  brasem - blankvoorn - zeelt - baars - graskarper - spiegelkarper - snoek  en snoekbaars. Dit water bevat een zeer goede brasem en spiegelkarper populatie en in mindere mate voorn. Het water kan alleen bevist worden aan de west- en zuidkant. Dit water wordt speciaal gebruikt voor wedstrijden in competitieverband. Het vissen voor zonsopkomst en na zonsondergang is niet toegestaan.

Open Visplanner

Factsheet

Visput 2

Visput 2:

Visput 2 is gelegen achter de hoogbouw aan de Heuvel en is ca. 2,0 ha groot. De waterdiepte in deze put is vrijwel gelijk per bevisbare oever. Meer naar het midden toe heeft dit water een maximale diepte van ca. 8 meter.

De noord- en westzijde is slecht te bevissen door de zeer steile taluds en door oeverbegroeing. De zuid- en oostzijde zijn makkelijker te betreden en hebben een zeer glooiend karakter; hier bevinden zich prachtige visplaatsen. Aan de oostzijde ten noorden van de flat bevindt zich een mindervalide vissteiger.

De visstand bestaat uit zeelt, blankvoorn, brasem, baars, snoek en snoekbaars. Dit water bezit tevens een zeer goede karperpopulatie, bestaande uit diverse soorten en maten.

Er is voldoende parkeergelegenheid; er is een ruime parkeerplaats aanwezig bij de Flat. Op de groenstrook langs de flat is het verboden om te parkeren.

Open Visplanner

Factsheet

Visput 4

Visput 4:

Visput 4 is een prachtig natuurwater, gelegen aan de Kerkstraat. De oppervlakte van dit water is ca. 1,5 ha. De waterdiepte  is variĆ«rend van 1,5 tot 2,5 meter.

Voor het hengelen is dit water minder geschikt, mede door de geweldige gevariƫerde opslag aan bos en haagplantsoen en de slechte bereikbaarheid van de oevers. Het water zelf is over een groot gedeelte dichtgegroeid met diverse soorten waterplanten. Deze groei van waterplanten wordt mede gestimuleerd door de grote helderheid van het water en de lichtinval. Door de zeer gevarieerde begroeiing in en rondom het water en de gunstige locatie van deze put, is er een ideaal klimaat ontstaan voor een zeer grote gevarieerdheid aan dierlijk leven dat zich in en aan het water ophoudt.

Samengevat kunnen we stellen dat deze put als viswater beperkte  mogelijkheden biedt maar als natuurgebied niet te onderschatten is. Laten we er zuinig op zijn en er alles aan doen om dit te behouden. Parkeren is mogelijk langs de weg, waar ook enkele mooie visstekken ter beschikking zijn. Verder is parkeren ook mogelijk langs de wegen van het industrieterrein. De visstand is zeer gevarieerd.

Open Visplanner